Martin Kafes33 Hirth (* 1981) EN
His artistic expression was shaped by the free creative environment of the graffiti scene. Martin's entire work is permeated by the fascination with lines, which he develops into an infinite variety of shapes into an abstract composition. At the beginning of each of his paintings, there is a random blot at first glance, although there is no place on the canvas of coincidence and everything has a fixed order. Behind every line, rounding or bend and behind every shape is a carefully thought-out concept. The layering of variant lines on an unbounded coloured area can be reconstructed retrospectively and each of the layers is slightly acknowledged and we, like archaeologists, can uncover their relics. 
The complete harmony of organic structures brings a unique, even meditative experience to the viewer standing in front of Martin's canvasses. At the same time, it stimulates the observer’s imagination and triggers chains of associations.

Martin Kafes33 Hirth (* 1981) CZ
Jeho umělecký projev formovalo svobodné tvůrčí prostředí graffiti scény. Celou Martinovu tvorbu prostupuje fascinace linií, kterou v abstraktní rovině rozpracovává do nekonečné tvarové rozmanitosti. Na počátku každého jeho obrazu stojí na první pohled náhodná skvrna, přestože pro žádnou nahodilost není na plátně místo a vše má svůj pevný řád. Za každou linkou, zaoblením či zalomením, za každým tvarem je pečlivě promyšlený koncept. Vrstvení variantních linií na neohraničenou barevnou plochu lze zpětně rekonstruovat, neboť každý z nánosů je, byť nepatrně, přiznaný, a my jako archeologové můžeme odhalovat jejich pozůstatky.
Celistvá harmonie organických struktur přináší divákovi stojícímu před Martinovými plátny jedinečný, až meditativní prožitek. Současně podněcuje jeho fantazii a spouští řetězce asociací.
Výstavy / Exhibitions
2021 – Mindfulness, Thevisionaryprojects / New York, curated by VOSS GALLERY
2020 – AFinita (G18 – Poděbrady / Czech republic)
2018 – The London Loop (London / United Kingdom)
2011 – Klubová Epopej, Designblok 2011 (Praha / Czech republic)
2005 – The European Street / La galerie du moment (Brussels / Belgium)
2005 – Prague Bienale 2 (Praha / Czech republic)
2003 – Hip Hop Kemp (Pardubice / Czech republic)back to top